URBAN

robí

robí

Staviame

budúcnosť

Profil ateliéru

Ponuka služieb

Spojte sa s nami

Bez nazvu
dom
Profil ateliéru

Architektonický projekčný ateliér

už od roku

1990

20 ročná prax, odborná spôsobilosť a autorizácie

Práca vo vizualizačných programoch

3D tlač

Snímanie dronom

Architektonický projekčný ateliér bol založený v roku 1990 . Naše sídlo je v okresnom meste Dolný Kubín na ul. A. Sládkoviča 1795/16 , pri hlavnej ceste. Zabezpečujeme komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť až po realizáciu. Disponujeme oprávnením na vykonávanie stavebného dozoru.

Ponuka služieb

Naša firma vznikla už v roku 1990 a odvtedy prešla celým radom vývojových zmien až po súčasný stav s názvom URBAN PROJEKCIA s.r.o Dolný Kubín. Zamestnávame celkom 6 projektantov vo všetkých profesiách, ktoré sa zúčastňujú na projektovanom stavebnom diele.

Komplexné návrhy urbanistických štúdii a zastavovacích štúdií pre IBV

Architektonické návrhy jednoduchých stavieb a stavieb nad 300 m²

Návrh interiérov

Projektovanie a inžiniering pre stavby až po ich realizáciu