Vedenie

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Ing. IGOR URBAN, PhD Autorizovaný stavebný inžinier - ASI
Konateľ Ing. arch. Soňa Poldaufová - Urbanová Autorizovaný architekt