Úvod

sidloDovoľujem si Vám aspoň stručne uviesť našu projekciu, ktorá bola založená už v roku 1990, prešla radom zmien a vykryštalizovala sa na skladbu dnešnej projekcie.

Sídlo projekcie je v Dolnom Kubíne s počtom vlastných pracovníkov cca 12. Naša projekcia vznikla z pracovníkov projekcie OSP Dolný Kubín, Agrostav B. Bystrica a Kovoprojekty a.s. Ružomberok. Skladba našich pracovníkov má hlavne stavebné zameranie a všetky profesie prislúchajúce k stavbe /architektúra, statika, voda, kanalizácia, plyn, elektro, ústredné vykurovanie, požiarna ochrana, dopravné stavby, inžinierske stavby, rozpočet a vlastná kompletáž projektov/. Od r. 2009 spracovávame aj energetické certifikáty budov.

Projektujeme na 100 % za pomoci výpočtovej techniky programom ALLPLAN a profesie projektujú programom CAD systémy. Jednotlivé programy sú transformovateľné aj do iných kresliacich programov. Statické výpočty zabezpečujeme programom Feat a prepracovanými novými verziami.

Okrem projektovej činnosti sa zaoberáme aj akciami komplexne, teda od zahájenia akcie do jej ukončenia /projektovanie, inžiniering aj realizácia stavieb, vrátane interiérov/. Zabezpečujeme aj stavebný dozor.

Ing. Igor Urban, CSc., projektuje na základe autorizácie vydanej SKSI v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb. z. a nasledujúcich zmien, aj ako fyzická osoba. Naša spoločnosť bola založená v roku 2002 pod obchodným názvom URBAN PROJEKCIA s.r.o., v ktorej je konateľom s 85 %-ným podielom. Ing. Igor Urban, CSc je 100 %-ným majiteľom ako fyzická osoba firmy URBAN PROJEKCIA Dolný Kubín. Ručenie je tu zaistené celým svojim menom, svojou osobou , ale aj celým svojim majetkom. Cez SKSI je poistený na 5,0 mil. Sk, /ako aj ostatní projektanti, ktorí sú autorizovaný inžinieri od cca 1,0 – 3,0 mil. Sk/.